Rutine for innmelding av vedlikeholdsbehov på elektrisk anlegg inn til garasjene.

Gruakollen Grendelag har ansvaret for at det strøm inn i garasjene samt alle utelys på garasjerekkene. Den enkelte garasjeeier har ansvaret for strømkoblinger inne i garasjene.

Feil og mangeler på strøminntakene inn i garsjen samt utebelysning meldes på mail: styret@gruakollen.com. Er det noe som haster kan det ringes inn til styrets leder på tlf.: 917 19 233.

Ber om at beboere som ser at det er feil og mangeler melder dette så fort som mulig.

På forhånd takk.

Styret