gruakollentopp-175

Ny reguleringsplan for Gruakollen godkjent kommunestyret i Lunner kommune

Den nye detaljreguleringsplanen for Gruakollen er nå godkjent i Lunner kommunestyret.

Den nye detaljreguleringsplanen for Gruakollen er nå godkjent av Lunner kommunestyret og hele planen ligger vedlagt i denne saken.

Dette er en god plan for Gruakollens beboere.