Flytting, andre endringer og spørsmål til styret?

Når dere skal flytte fra Gruakollen er det flott om dere melder fra til styret at dere gjør dette samt informerer oss om ny eiers navn, mobilnummer og e-postadresse. Da får vi oppdatert vårt kundegrunnlag og fremtidige fakturaer fra Gruakollen Grendelag kommer til rett mottaker. E-postadressen til styret er: styret@gruakollen.com