Nye garasjer - Hva skjer a?

Garasjelaget jobber jevnt og trutt med jobben for å få på plass nye garasjer til bebeorene på Gruakollen. Her er status i arbeidet så langt.

Kjære Grendelag.

Ferien er over for de fleste av oss, og vi begynner å kjenne på kroppen at sommeren er på hell. Det er på tide å komme med litt informasjon om hva som skjer vedrørende garasjerekkene.

Ja - det skjer noe...

Gruakollen garasjelag har ute en spørreundersøkelse vedrørende nye garasjer tilgjengelig på hjemmesiden for Grendelaget . Status pr i dag er at 150 husstander har svart, hvorav 142 ønsker ny garasje. Ut av dette så tyder det på at det er et stort flertall for nye garasjer.

Garasjelaget har fått gjennomført en tilstandsanalyse av de gamle garasjerekkene. Den taler for seg! Dette er sørgelig lesning, og jeg anbefaler at alle leser rapporten (se rapporten nederst på siden her). Her vil vi som har garasje få en kostnad om vi ønsker det eller ikke.  Rekkene er i ferd med å ramle over ende. Før påske måtte vi rive en rekke i Einerbakken, da den var til fare for beboere og ikke minst barn som leker i området. 

Vi vil nå rydde langs alle rekkene, og påse at takene blir ryddet for snø til vinteren. Om nødvendig så vil dette bestilles av styret, og dekkes av beboere. Videre må nødvendig vedlikehold bestilles av styret for de rekkene som inntil videre beholdes, og berørte beboere vil bli varslet. 

Det er viktig å få frem at garasjelaget er usikker på hvor mye vi skal legge ned av kostnader på de gamle rekkene. Må vi rive flere rekker, så vil kostnaden for dette måtte dekkes av berørte beboere.

Gruakollen garasjelag har bedt om tilbud på nye garasjer. Tilbudene dekker rivning av alle garasjerekker, grunnarbeid for nye garasjer, støttemurer, etc. og nye garasjer med nødvendig lys og stikkontakter. I tilbudene er det leddporter med motor. Vi vil også tilstrebe at vi forbereder garasjerekkene for el-bil lading. Selve ladestasjon etc dekkes av hver beboer.

Vi har fått tre tilbud, Igland, Karlshus og fra Harestua bygg & vedlikehold. Totalprisen for ca 280 garasjer ligger  i overkant av 40 mill. Vi vil snarest avholde et møte med tilbydere for å sikre at tilbudene blir sammenlignbare, og at vi så langt det er mulig sikrer at vi ikke får overraskelser og ekstra kostnader.

Styret har samtaler med advokat Inger Sagbakken, som bistår oss i prosessen. Styret er klar over at det slett ikke er alle som vil ha ny garasje, ei heller kan ta seg råd til å betale for ny garasje. Dette må vi håndtere på best mulig måte, både for de av oss som svært gjerne vil ha nye garasjer, men også de da som ikke vil, men som har en gammel garasje. Vi ser på nødvendige vedtektsendringer som skal til for å håndtere en sanering av gamle garasjerekker. Planen er å beholde et par av de gamle rekkene, slik at de som ikke vil ha eller ikke får lån, kan få tildelt en gammel garasje, subsidiert en oppmerket parkeringsplass.

Styret er av den oppfatning at vi skal redusere ambisjonsnivået og vi ber om revidert tilbud på 260 garasjer. Vi vil at tilbydere plasserer disse inn på kartet, og ser om det er mulig å beholde en eller to av de gamle rekkene ved innkjøring Bjørkealléen og nederst i Einerbakken.

Finansiering er veldig vanskelig. Det viser seg svært vanskelig for et realsameie å ta opp et lån. Løsningen er at hver boenhet som vil ha garasje ordner finansiering selv med pant i egen bolig. Slik det ser ut i dag vil dette koste hver av oss i underkant av kr 150.000, inklusiv rivning, grunnarbeid og nye garasje. Når finansiering er bekreftet og innbetalt på avtalt oppgjørskonto innen tidsfrist (1. desember?), da vet vi hvor mange garasjer som skal bygges. Nye garasjerekker vil løfte hele området vårt, gjøre det mer attraktivt, og ikke minst øke verdien på boligen vår.

Når revidert tilbud foreligger, og forslag til revidering av vedtekter foreligger, innkaller vi til ekstra ordinært årsmøte, forhåpentligvis allerede i høst.

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt: garasjelaget@gruakollen.com

Med vennlig hilsen,
Jarle Solberg
Leder 
Gruakollen garasjelag

 

Bilder fra garasjerekken som ble revet før påske:

Garasje 1.jpg

Garasje 2.jpg

Vil vi/kan vi ha det sånn? Vi tror det blir bedre sånn:

Garasje 3.jpg